قلب چگونه کار می‌کند؟

به عنوان قوی ترین ماهیچه بدن، قلب مسئولیت پمپاژ چهار تا هشت لیتر از خون را در هر دقیقه بر عهده دارد تا بدین ترتیب اکسیژن و مواد مغذی به وسیله سیستم گردش خون در سرتاسر بدن جابجا شوند.

قلب چهار محفظه دارد که در هماهنگی با یکدیگر فعالیت می‌کنند. سمت راست قلب خون بدون اکسیژن را از بدن دریافت می‌کند و آن را به درون شش‌ها هدایت می‌کند، حال آن که سمت چپ وظیفه انتقال خون اکسیژن دار از شش‌ها به بخش‌های دیگر بدن را بر عهده دارد.

خون چگونه از طریق قلب جریان پیدا می‌کند؟

برای درک جریان خون، ساده ترین روش به خاطر سپردن این مسئله است که وریدها خون را به سمت قلب هدایت می‌کنند و شریان‌ها خون را به جانب بدن و باقی سیستم‌های بدن هدایت می‌کنند.
زمانی که قلب تنگ و گشاد می‌شود، چهار دریچه قلب مسئولیت کنترل جریان خون به درون و بیرون قلب را بر عهده دارند، این دریچه‌ها وظیفه پمپاژ خون در جهت مناسب را بر عهده دارند. این دریچه‌ها با عناوین دریچه‌های میترال، تریکوسپید (سه لتی)، آئورتی و ریوی نام گذاری شده اند.
دریچه‌ها باز می‌شوند تا موجب هدایت خون به جلو شوند، سپس به سرعت بسته می‌شوند تا مانع عقب نشینی خون شوند.

انواع جراحی‌ قلب باز
1-عمل بای پس قلب
بیماری عروق کرونری زمانی رخ می‌دهد که پلاک‌ها در شریان کرونری جمع شوند و این موضوع مانعی برای دریافت خون غنی شده مورد نیاز توسط قلب ایجاد می‌کند. زمانی که رگ‌های خونی که خون را منتقل می‌کنند به واسطه جمع شدن پلاک‌ها باریک می‌شوند، پیوند بای پس شریان کرونری (CABG) برای درمان بیمار نیاز می‌شود. این عمل به اختصار جراحی بای پس نیز خوانده می‌شود.
به گفته دکتر فروزان نیا جراح قلب بسیاری از مردم عمل بای پس قلب را با عنوان عمل قلب باز می شناسند. نحوه انجام عمل قلب باز به این صورت است که، جراح بخشی از یکی از وریدهای بدن را برش می‌دهد، تا از این رگ برای تغییر مسیر جریان خون استفاده کند. این برش ممکن است از روی پا انجام شود، تا بدین وسیله مسیر جدیدی برای تامین خون مورد نیاز ماهیچه‌های قلب ایجاد شود. خون سرشار از اکسیژن در اطراف بخش باریک یا مسدود شده شریان کرونری تغییر مسیر داده می‌شود و با کمک رگ پیوند داده شده به سمت ماهیچه قلب هدایت می‌شود. اگر چندین انسداد در مسیر رگ وجود داشته باشند، برای درمان ممکن است به چند بای پس نیاز باشد

.